AKINCI HUKUK DANIŞMANLIK

AİLE VE MİRAS HUKUKU

AİLE HUKUKU, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ile evliliğe ilişkin genel hükümleri; MİRAS HUKUKU ise, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra miraçılar arasında hakkın paylaşılmasını düzenleyen hukuk dalıdır.

Aile ve Miras Hukuku konusunda sunduğumuz danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizin ana konuları:

- Aile Hukuku'ndan kaynaklı uyuşmazlıklar

- Boşanma davaları

- Velayet davaları

- Mal Rejimine yönelik uyuşmazlıklar

- Miras odaklı konular

- Dava takibi