AKINCI HUKUK DANIŞMANLIK

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar Hukuku, özel bir hukuk dalı olup, eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi denilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplin olarak özetlenebilir.

Borçlar Kanunu, özel hukukta, borçlar hukukuna kaynak teşkil eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenler.

Borçlar Hukuku konusunda sunduğumuz danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizin ana konuları:

- Sözleşmeler

- Hukuku Muamele ve Sözleşmelerden Doğan Borçlar

- Haksız Fiil

- Haksız İktisap

- Borçların Ödenmesi (ifası)

- Borçların Ödenmemesi (ifa edilmemesi)

- Borçların Sukutu

- Borç İlişkisinin Özel Durumları