AKINCI HUKUK DANIŞMANLIK

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

Telif Hakları veya Fikri Haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi-manevi hakların tümünü ve komşu haklarını kapsar.

Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür. Fikri mülkiyet hakları koruma sistemi, bir inovasyonun ya da kreasyonun, bunu üreten veya yaratan kişiye ait olduğunu tescillemenin yanı sıra, bunu sahiplenmeye ve nihai olarak bundan ticari olarak yararlanmaya da imkan sağlar.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku konusunda sunduğumuz danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizin ana konuları:

- Ticari sırların istismarının engellenmesi

- Marka ve telif hakları ihlallerine ilişkin anlaşmazlıkların çözümlenmesi

- Dava takibi