AKINCI HUKUK DANIŞMANLIK

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku, alacaklının alacağına, mümkün olan en kısa zamanda ve en kısa yoldan erişmesini sağlamak için oluşturulmuş hukuk dalıdır. Bu amaçla, borçlu ve alacaklının sorumlulukları ve yapmaları gerekenler kurallara bağlanmış ve işleyişin sağlanması için sınırlar belirlenmiştir.

İcra ve İflas Hukuku konusunda sunduğumuz danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin ana konuları:

- Borcun sona erdirilmesine yönelik icra ve iflas takipleri

- İyileştirmeye yönelik düzenleme ve denetleme işlemleri

- Uzlaşma

- İflas ve iflas erteleme işlemleri

- İcra ihalelerine katılma

- Mahkeme kararlarının infazı

- Teminat işlemleri

- Dava takibi