AKINCI HUKUK DANIŞMANLIK

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılmakta olup; yalnızca işçilerin işverenle olan ilişkilerini incelemenin yanı sıra, işçi ve işveren arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. Diğer taraftan; işçilerin sosyal güvenlik haklarını da ele almaktadır.


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda sunduğumuz danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin ana konuları:

- İş Hukuku kapsamında oluşan uyuşmazlıkların çözümü

- Çalışan ve işveren hakları, yükümlülükleri ve işe iade davaları

- İş sözleşmesinin sona erdirilmesi

- Kıdem tazminatından kaynaklı sorunların giderilmesi

- İş Sağlığı ve Sosyal Güvenlik Hukuku

- Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinden kaynaklı sorunların çözümü

- Toplu işten çıkarma süreci

- Dava takibi