AKINCI HUKUK DANIŞMANLIK

TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku, 3 ana başlık altında toplanır.

- Ticari İşletmeler Hukuku

- Kıymetli Evrak Hukuku

- Ortaklıklar Hukuku

Ticarit hayatın gereklerini düzenlemeye ve kontrol altında tutmaya yönelik hukuk dalıdır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda sunduğumuz danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin ana konuları:

- Şirket kuruluş işlemlerini gerçekleştirmek

- Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesine yönelik işlemleri gerçekleştirmek

- Ticari sözleşmelerin hukuka uygun olarak hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafların giderilmesi için hukuk süreçlerin yürütülmesi

- Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve olası ihtilafların çözümlemesi, gerektiği durumlarda mahkeme süreçlerinin yürütülmesi

- Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve ihtilafların hukuki takibi

- Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi

- Yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları kararlarına yönelik işlemlerin yürütülmesi

- Şirket ortaklarına hukuki destek verilmesi ve gerektiği durumlarda mahkemede temsil edilmesi